Czy warto ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną? Kiedy trzeba ubezpieczyć osobno instalację fotowoltaiczną?

Z dnia na dzień rośnie popularność instalacji fotowoltaicznych. Dzieje się tak, ponieważ istnieje dofinansowanie jej zakupu i montażu oraz przez lata potrafi ona wygenerować spore oszczędności finansowe. Przydomowa instalacja fotowoltaiczna może zostać uszkodzona przez niekorzystne warunki atmosferyczne bądź działanie osób trzecich. Nie ma powodów do obaw, ponieważ taką instalację można ubezpieczyć. Szacuje się, że już, w co siódmym polskim domu zainstalowana jest fotowoltaika. Czy warto ją ubezpieczyć? Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej- czy warto?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych ze strony energoochrona.pl nie podlega dyskusji. Taka instalacja potrafi służyć nawet przez trzydzieści lat, dlatego koniecznie trzeba ją ubezpieczyć na wypadek różnych losowych sytuacji. Fotowoltaika jest najbardziej narażona na niekorzystne warunki pogodowe, takie jak:

  • trąby powietrzne i silne wiatry,
  • gradobicia,
  • wyładowania elektryczne i uderzenia pioruna,
  • zalegający śnieg na panelach,
  • pożary i powodzie.

Oprócz wyżej wymienionych zdarzeń, które są związane z niekorzystną pogodą, warto pamiętać, że fotowoltaika może zostać zaatakowana przez wandali lub skradziona. Ponadto na panele może runąć drzewo lub inny obiekt, a także może być niewłaściwie zainstalowana, co może doprowadzić do jej awarii lub pożaru. Zagrożeń dla przydomowej elektrowni jest bardzo dużo, dlatego warto ją chronić za pomocą ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania za kradzież fotowoltaiki. Od czego jest uzależniona?

Z dnia na dzień rośnie popularność instalacji fotowoltaicznych

Podziału instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ubezpieczeniach nieruchomości można dokonać na dwie kategorie. W pierwszym zbiorze znajdują się elementy, które zainstalowano wewnątrz domu lub mieszkania, na jego elewacji lub dachu. Są to stałe elementy należące do nieruchomości. Natomiast w drugiej kategorii znajdują się elementy zainstalowane na posesji, a także na niemieszkalnych budynkach. Taki sprzęt należy ubezpieczyć dodatkowo.

Wysokość odszkodowania za poniesione straty na instalacji fotowoltaicznej jest uzależniona od wielkości strat i sum ubezpieczeń, które zostały zawarte w umowie. Ograniczeniem mogą być limity odpowiedzialności, które mogą zostać zapisane w umowie polisowej, jednakże taka praktyka jest rzadko stosowana. Kluczowe jest, aby podczas ustalania sum ubezpieczenia dla stałych elementów oraz zabudowań posesyjnych uwzględnić instalację fotowoltaiczną, oraz oszacować ich wartość i dodać ją do wartości pozostałego mieni z obydwu kategorii.

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu instalacji fotowoltaicznej?

Powszechne stosowanie instalacji fotowoltaicznej dostrzegli ubezpieczyciele i dostosowali się do rynku poprzez poszerzenie oferty ubezpieczeniowej związanej z tym sprzętem. Zainwestowanie w ten rodzaj instalacji to koszty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taka kwota powinna nakłonić właściciela takich urządzeń do ich ubezpieczenia. Zazwyczaj panele fotowoltaiczne są zainstalowane na powierzchni domu, która objęta jest polisą ubezpieczeniową. Jeśli dom jest ubezpieczony to elektrownia słoneczna również.

Kiedy trzeba osobno ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną?


Do ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na gruncie konieczne jest osobne ubezpieczenie. Takie instalacje są często narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak grad, wyładowania i uderzenia piorunów. Wyładowanie elektryczne może doprowadzić do przepięcia, a w konsekwencji do pożaru i utraty możliwości korzystania ze sprzętu. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna ulegnie awarii, uszkodzeniu lub kradzieży to ubezpieczyciel bez problemów pokryje koszty serwisu, lub wymiany paneli. Dobrze wybrana polisa ubezpieczeniowa zapewni ochronę przed złodziejami i zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem całą elektrownię fotowoltaiczną, czyli panele, instalację, która łączy panele z falownikiem, falownik oraz podłączenie do energetycznej linii. Wybierając ubezpieczyciela, należy zwrócić uwagę na zakres ochrony i sumę ubezpieczenia, jaką posiada w swojej ofercie.