Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, by tu zamieszkać powinny pomyśleć przede wszystkim o swoim ubezpieczeniu zdrowotnym. W Polsce funkcjonuje bezpłatna służba zdrowia, ale jest dostępna tylko dla osób ubezpieczonych. Jeśli ktoś nie ma ubezpieczenia, może korzystać z pomocy medycznej odpłatnie.

Kiedy obcokrajowcy uzyskują ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli obcokrajowcy podejmują w Polsce pracę w ramach umowy o pracę, od ich pensji odprowadzana jest składka na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Wtedy ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizowane jest na tej samej zasadzie, co ubezpieczenie Polaków mieszkających w kraju.

Do ubezpieczenia obcokrajowcy mogą także zgłosić członków swojej rodziny, z którymi przyjechali:

  • żonę/męża,
  • dzieci,
  • wstępnych pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, by tu zamieszkać powinny pomyśleć przede wszystkim o swoim ubezpieczeniu zdrowotnym

Co ważne, w Polsce nie można ubezpieczyć partnera, z którym nie zawarto związku małżeńskiego. W takiej sytuacji partner bądź partnerka cudzoziemca musi zgłosić się do NFZ samodzielnie i wykupić dobrowolne ubezpieczenie lub ubezpieczyć się prywatnie.

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców w ramach NFZ

Składając wniosek o dobrowolne ubezpieczenie w NFZ, należy przedstawić paszport i jeden z poniższych dokumentów:

  • wizę pracowniczą,
  • zezwolenie na pobyt,
  • dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystanie z ochrony czasowej na jej terytorium.

Obecnie miesięczny koszt ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 620 zł.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą również zdecydować się na wykupienie prywatnego pakietu opieki medycznej. Wiąże się to ze znacznie wyższym kosztem niż standardowa opieka NFZ. Zaletą tego systemu jest jednak lepszy dostęp do lekarzy specjalistów.

Cudzoziemcy mogą również zdecydować się na wykupienie prywatnego pakietu opieki medycznej

Prywatne ubezpieczenie pokrywa także koszty pobytu w szpitalu i koszty wykupienia niektórych leków. Cudzoziemcy mogą wybrać dowolną ofertę spośród towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Najkorzystniejsze będzie wykupienie pakietu ubezpieczenia, które poza ubezpieczeniem zdrowotnym, będzie obejmować również m.in. polisę na życie, ubezpieczenie OC.

Odpłatność za usługi medyczne

Prywatne wizyty lekarskie w Polsce nie należą do najtańszych. Nawet w niewielkich miastach za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu trzeba zapłacić najmniej około 150 zł. Ceny konsultacji u specjalistów są nawet dwukrotnie wyższe.

Podstawowe badania zlecane przez lekarzy (badanie krwi, moczu) kosztują niewiele, ale te specjalistyczne (m.in. tomografia, USG) są dość drogie. Podobnie jest z leczeniem szpitalnym.

To wszystko sprawia, że najlepszą opcją jest zapłacenie za ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców.