O czym każdy lekarz powinien pamiętać, wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Lekarz prowadzący praktykę zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Lekarskiej jest zobligowany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to osób prowadzących zarówno praktykę indywidualną, jak i specjalistyczną czy grupową. Taka polisa pokrywa finansowo wszelkie szkody spowodowane przez lekarza w ramach wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.

Wysokość składki może być zróżnicowana

Na wstępie należy podkreślić, że standardowe OC lekarza obejmuje nie tylko zdarzenia losowe, ale też wynikające bezpośrednio z niedbalstwa oraz zaniechania jakiegoś działania. Omawiana polisa stanowi istotną gwarancję bezpieczeństwa finansowego dla medyka i jego całej rodziny (brak konieczności płacenia zadośćuczynienia lub renty z własnej kieszeni). W przypadku wersji obowiązkowej suma wynosi 75 000 euro na pojedyncze zdarzenie oraz 350 000 euro w odniesieniu do ogółu zdarzeń. Z kolei wysokość rocznej składki zależy w ogromnej mierze od specjalizacji danego lekarza. Brane są tutaj pod uwagę trzy grupy ryzyka:

  • najwyższy poziom – dotyczy anestezjologów, pracowników oddziału intensywnej terapii, chirurgów, ortopedów, ginekologów, fachowców w zakresie medycyny estetycznej, traumatologów, okulistów oraz neonatologów
  • średni poziom – obejmuje ortodontów, endodontów, protetyków stomatologicznych, radioterapeutów pracujących na oddziale onkologii i medyków zajmujących się kontuzjami sportowymi
  • najniższy poziom – odnosi się do pozostałych specjalizacji, takich jak choćby interna.

Dodajmy, że przeciętna składka mieści się w granicach od 300 do 600 zł. Każdy lekarz ma dodatkowo możliwość wykupienia OC dobrowolnego (od 200 000 zł wzwyż), a także ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i od nagłej utraty pracy.

Wraz z rozpoczęciem się roku 2010 zaszły zmiany w zawodzie, jakim jest lekarz

Postawmy na wiarygodną firmę

Wybierając OC lekarza, trzeba bezwzględnie zainteresować się wiarygodnością ubezpieczyciela, objawiającą się przede wszystkim szybkim likwidowaniem zaistniałych szkód i wypłatą pieniędzy bez zbędnych formalności. Nie jest to z pewnością łatwe do zweryfikowania – na szczęście z pomocą przychodzą komentarze dotychczasowych klientów zamieszczone na branżowych forach internetowych. Wieloletnie doświadczenie na rynku poparte certyfikatami również zwiększa prawdopodobieństwo rzetelności podmiotu ubezpieczeniowego. Jeśli zależy nam na zaoszczędzeniu, to rozeznajmy się w ofercie multiagencji wyspecjalizowanych w polisach OC dla przedstawicieli różnych zawodów. Spore znaczenie ma prawidłowe wypełnienie wniosku. Musi on zawierać dokłądną nazwę Izby Lekarskiej, wykaz tytułów naukowych, spowodowane do tej pory szkody i informację o tym, czy lekarz przeprowadza zabiegi wymagające formalnej zgody pacjenta.

Nie zaleca się bagatelizować znaczenie ubezpieczyciela, u którego wykupiliśmy polisę lekarską OC