Kiedy wymagane jest OC dla lekarzy?

Zawód medyka obciążony jest ogromną odpowiedzialnością. Wystarczy jedna błędna decyzja czy zbyt późna reakcja, by narazić zdrowie, a nawet życie innych ludzi. Ponieważ lekarze wiele w swojej pracy ryzykują, powinni zostać objęci ubezpieczeniem OC. Polskie prawo wymaga posiadania przez lekarzy obowiązkowego ubezpieczenia, które można jednak rozszerzyć.

Kiedy wymagane jest OC lekarza?

Ubezpieczenie OC dla lekarzy od iExpert i dentystów wymagane jest w określonych okolicznościach. Polisę muszą wykupić medycy, którzy świadczą swoje usługi w ramach działalności gospodarczej – posiadają indywidualną praktykę, ośrodek czy klinikę, w których mogą zatrudniać również innych lekarzy. Każdy lekarz, który wybrał samodzielną ścieżkę kariery musi pamiętać o wykupieniu OC dla siebie oraz swoich pracowników. Z obowiązku wykupienia polisy są zwolnieni medycy, którzy są zatrudnieniu w ramach umowy o pracę – za ich ubezpieczenie odpowiada pracodawca. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni wykupić dla siebie ubezpieczenia dodatkowego. Ubezpieczenie OC nie jest dowolne – w formie obowiązkowej jest zakres reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów. Sumy gwarancyjne zależą od specjalizacji lekarza, jednak podstawowe OC nie zapewnia bardzo wysokiego zakresu ochrony.

Dobrowolne OC lekarzy – czy to się opłaca?

Wielu lekarzy decyduje się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, szczególnie jeśli wykonują oni „ryzykowną” specjalizację, są zatrudnieni w więcej niż jednym miejscu lub pracują na SOR-ach. Polisy chronią przed szkodami uczynionymi pacjentowi w związku ze świadczeniem usług medycznych lub zaniechaniem ich świadczenia. Dodatkowe pakiety można rozszerzać np. tak by obejmowało szkody wyrządzone poza granicami Polski czy zwrot kosztów leczenia w przypadku kontaktu z osobą zakażoną HIV czy WZW. Dodatkowa polisa jest rozsądnym wyborem, umożliwia bowiem rozszerzenie podstawowego ubezpieczenia, obejmuje wyższą sumę gwarancyjną i znacznie szerszy zakres ochrony, który można modyfikować zgodnie z potrzebami medyka.

W jakich sytuacjach OC stanowi ochronę dla lekarza?

OC obejmuje sytuacje, w wyniku których może ucierpieć zdrowie pacjenta. Może być to wynik błędu lekarskiego, niewłaściwej diagnozy, zbyt późnego podjęcia właściwych działań przez medyka. OC dla lekarzy obejmuje również sytuacje, w których może dojść np. do przypadkowego pozostawienia narzędzi chirurgicznych w ranie operacyjnej. Na szczęście takie sytuacje są rzadkie, jednak nawet doświadczeni lekarze nie mogą ich wykluczyć – warto rozszerzyć podstawową ochronę.