Czy ubezpieczenia rzeczoznawców majątkowych są obowiązkowe?

iExpert – ubezpieczenia rzeczoznawców majątkowych zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa są obowiązkowe. Powinni mieć wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wszystkie firmy, a także przedsiębiorstwa, które w swojej działalności zajmują się rzeczoznawstwem majątkowym. Decydując się na zakup takiego ubezpieczenia warto mieć na uwadze kto jest objęty ochroną w zakresie takiego świadczenia i o jakie warianty można ubezpieczenie rozszerzyć, a także co zawiera w jednej polisie. Wertując dostępne oferty na rynku warto mieć na uwadze, że istnieje ogromna mnogość ubezpieczeń OC rzeczoznawcy majątkowego, które różnią się od siebie po wieloma względami, dlatego przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z poszczególnymi wariantami, by wybrać odpowiedni produkt dedykowany do zakresu swojej odpowiedzialności, a także indywidualnych preferencji.

Czym wyróżnia się OC rzeczoznawcy majątkowego? Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Firmy ubezpieczeniowe oferują w swoim zasobie ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Firmy ubezpieczeniowe oferują w swoim zasobie ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego. Jest to obowiązkowa forma zabezpieczająca pracownika przed wieloma czynnikami. Warto mieć na uwadze, że decydując się na takie ubezpieczenie ochroną objęte są wszystkie osoby, które w danej placówce zostają zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego można dowolnie modyfikować, a także rozszerzać. W przypadku firm można wzmocnić je o dodatkowe ubezpieczenie nadwyżkowe, które zostaje zawarte zostaje w zaledwie jednej polisie. To bardzo wygodna forma ubezpieczenia chroniąca przed wieloma czynnikami.

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego z tytułu utraty dochodu

W polisie zawarte jest ubezpieczenie rzeczoznawcy dające mu możliwość zabezpieczenia finansowego w razie wypadku, bądź choroby, które wpływają na zatrzymanie jego działalności, a także uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej, co ma ogromne znaczenie w tej branży. Z takiej formy ubezpieczenia mogą skorzystać wszystkie osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bądź zlecenia, a także rzeczoznawcy majątkowi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.

Dużym atutem wypłacanych świadczeń jest czas realizacji, ponieważ jest ono wypłacane od pierwszego lub 31 dnia czasowej niezdolności do pracy lub wystapienia uszczerbku. Dotyczy to także sytuacji trwałej niezdolności do możliwości wykonywania zawodu.

Firmy ubezpieczeniowe oferują w swoim zasobie ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Czym różnią się od siebie ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego?

Ubezpieczenia tego typu różnią się od siebie pod wieloma względami. Przede wszystkim zakresem odpowiedzialności, wysokością ubezpieczenia, składowymi ubezpieczenia, czasem, na jaki polisa powinna zostać zawarta, minimalnym czasem ubezpieczenia czy warunkami odstąpienia od umowy. Jednak jednym z najistotniejszych czynników jest miesięczna składka takiego ubezpieczenia.

Wiele firm oferuje również możliwość wykupienia regresu. Co to jest? Jest to forma odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w przypadku szkody, która została spowodowana rażącym niedbalstwem. Dużym atutem oferowanych przez wiele firm ubezpieczeniowych jest możliwość uzyskania wysokich zniżek, które osiągają nawet 1/3 wyliczanej składki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia.

Jak można zauważyć ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego jest niezwykle przydatną formą, którą powinna posiadać każda osoba pracująca w tej branży. Ponadto jest ona wymagana przepisami prawa, co oznacza, że tego typu forma ubezpieczenia dla prowadzących działalność oraz wykonujących zawód rzeczoznawcy majątkowego jest obowiązkowa.