Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach adwokatów od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mimo że najczęściej kojarzone jest z ubezpieczeniami samochodów lub osób cywilnych w przypadku wielu zawodów jest wymagane. Osoby, które popełniając błąd podczas wykonywania swojego zawodu, za który ponosi odpowiedzialność ich klient, nawet jeśli nie muszą, to powinny posiadać ubezpieczeni OC. DO tej grupy zaliczamy adwokatów. Przyjrzyjmy się, co warto wiedzieć o ubezpieczeniach adwokatów.

Czy ubezpieczenia adwokatów są obowiązkowe?

W myśl ustawy z dnia 26 maja 1982 roku każdy adwokat musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o których standardowa wartość to 100 000 euro. Adwokat musi wykupić ubezpieczenie maksymalnie 30 dni po wpisaniu na listę adwokatów, ale najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania zawodu. Ubezpieczenia adwokatów mają na celu pokryć ewentualne szkody powstałe na skutek błędu popełnionego przez adwokata.

Jakie szkody mogą być pokryte z ubezpieczenia?

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mimo że najczęściej kojarzone jest z ubezpieczeniami samochodów lub osób cywilnych w przypadku wielu zawodów jest wymagane

Ubezpieczenie adwokata od odpowiedzialności cywilnej gwarantuje wypłatę świadczeń w momencie, kiedy poprzez zaniedbanie lub popełnienie błędu klient adwokata poniesie jakąkolwiek formę odpowiedzialność. Dzięki rozszerzeniu pakietu ubezpieczeń adwokat może również zyskać ochronę pracowników lub aplikantów. Poza obowiązkiem posiadania ubezpieczenia warto pamiętać, że jest to przydatna forma zminimalizowania ryzyka zawodowego ponoszonego przez każdego adwokata. Dzięki posiadaniu OC kancelaria zwiększa również swoją wiarygodność w oczach klientów, którzy mogą być spokojni o swoje interesy.

Kiedy ubezpieczenia adwokatów nie są wypłacane?

Mimo że ubezpieczenia obejmują szeroki zakres usług świadczonych przez adwokata, to zdarzają się sytuacje, w których nie są one wypłacane. Mowa tu głównie o rażących zaniedbaniach ze strony adwokata lub jego pracowników. W momencie, kiedy szkody zostały wyrządzone umyślenie przez adwokata, praktykantów lub pracowników kancelarii również odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jeśli klient adwokata ma w takim wypadku roszczenia finansowe muszą zostać one pokryte z kieszeni adwokata.

Jakie są koszty ubezpieczenia dla adwokatów?

Tak jak w przypadku wszystkich polis koszt ubezpieczenia zależy od zakresu ochrony adwokata. Podstawowa ochrona, która zapewni odszkodowania w przypadku popełnienia błędu podczas wykonywania zawodu to koszt ponad tysiąca złotych rocznie. W przypadki, kiedy adwokat decyduje się na rozszerzenie polisy o dodatkowe zapisy lub powiększenie maksymalne kwoty ewentualnego odszkodowania koszty roczne rosną. Mimo rosnących kosztów warto wybrać szerszy zakres usług, jest to zabezpieczenie na wypadek popełnionego błędu, który w każdej pracy może się zdarzyć. Szeroki zakres ochrony to również przekonywający argument, który pomoże przekonać naszych klientów do skorzystania z usług. Największe kancelarie prawne nie oszczędzają na ubezpieczeniach, ponieważ najmniejszy błąd może skutkować utratą znacznych środków.

Podsumowanie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla adwokatów jest obowiązkowe i musi zostać wykupione minimum dzień przed rozpoczęciem pracy adwokata a maksymalnie 30 dni po wpisaniu go na listę adwokatów. Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu ewentualne roszczenia klientów wynikające z popełnionego błędu bądź zaniedbania mogą zostać pokryte z funduszu ubezpieczyciela. Nie w każdej sytuacji możemy liczyć na ubezpieczenie. Jeśli szkoda jest wynikiem celowego działania lub rażącego zaniedbania ubezpieczyciel ma prawo wstrzymać wypłatę świadczeń. Koszty polisy są uzależnione od jej zakresu i zaczynają się już od kilkuset złotych miesięcznie.