Ubezpieczenie od utraty dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest często niezbędne w przypadku zawierania umowy o kredyt hipoteczny z bankiem. To swego rodzaju zabezpieczenie dla banku, choć także dla klienta, gdyż w ciągu tych dziesięciu, czy piętnastu lat nie jest możliwe przewidzenie tego, czy osoba zaciągająca kredyt nie straci pracy. Jest to tak długi okres, iż zakład pracy może ogłosić upadek lub zlikwidować stanowisko pracy. Dlatego też warto ubezpieczyć się od utraty pracy, gdyż jest to dobre zabezpieczenie w przypadku pozostawania przez pewien czas bez zatrudnienia i co za tym idzie pogorszenia sytuacji finansowej i niemożności spłaty rat kredytu.

Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest jednym z produktów firm ubezpieczeniowych. Jego zadaniem jest zabezpieczenie klienta na określoną sumę na wypadek utraty zatrudnienia i związanej z tym utraty płynności finansowej. Coraz częściej banki, chcąc zabezpieczyć duży kredyt hipoteczny udzielany na nawet 30 lat, proponują powiązane ubezpieczenie od utraty dochodu. Wykupienie tego produktu łącznie z zawarciem umowy na kredyt hipoteczny jest korzystne i opłacalne. Dzieje się tak, gdyż banki po wykupieniu ubezpieczenia dają lepsze warunki kredytu, niższe oprocentowanie i marże. Dlatego też warto skorzystać z takiego połączenia, gdyż często wykupując ubezpieczenie mamy je jakby w gratisie porównując warunki kredytowe w przypadku niewykupienia ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od utraty dochodu – korzyści i założenia

Ten rodzaj ubezpieczenia jest tak skonstruowany, by warunkom umowy podlegała tylko utrata zatrudnienia ze ściśle określonych powodów:

Ubezpieczenie jest dla objętego ochroną dodatkową gwarancją, iż w przypadku utraty zatrudnienia i płynności finansowej będzie mógł liczyć na pomoc w spłacie kredytu. Najczęściej bowiem pomoc finansowa dotyczy umorzenia lub przesunięcia rat kredytu przez pewien czas, dopóki zwolniony z pracy nie podejmie nowego zatrudnienia.

Oczywiście z takiego ubezpieczenia można także skorzystać bez konieczności zawierania kredytu hipotecznego z bankiem. Rynek ubezpieczeniowy jest tak szeroko rozwinięty, iż trudnym zadaniem jest wybór firmy ubezpieczeniowej, która przedstawi najlepsze warunki. Dlatego też, tak ważnym aspektem jest to, by na spokojnie przeanalizować wszelkie zapisy ubezpieczenia i wybrać taką ofertę, która będzie najbardziej spełniała oczekiwania. Niestety niektóre firmy ubezpieczeniowe chcąc zabezpieczyć się przed ewentualną śmiercią osoby ubezpieczonej wprowadziły maksymalny wiek dla osób, które chciałyby skorzystać z ochrony. W zależności od firmy wiek maksymalny znajduje się w przedziale od 65 do 80 lat.

Ubezpieczenie od utraty zatrudnienia jest dobrą opcją dla wszystkich osób, które lubią spać spokojnie i na wypadek straty pracy chcą mieć zapewnioną pomoc finansową.