Kategoria: Ubezpieczenie od utraty dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest często niezbędne w przypadku zawierania umowy o kredyt hipoteczny z bankiem. To swego rodzaju zabezpieczenie dla banku, choć także dla klienta, gdyż w ciągu tych dziesięciu, czy piętnastu lat nie jest możliwe przewidzenie tego, czy osoba zaciągająca kredyt nie straci pracy. Jest to tak długi okres, iż zakład pracy może ogłosić upadek lub zlikwidować stanowisko pracy. Dlatego też warto ubezpieczyć się od utraty pracy, gdyż jest to dobre zabezpieczenie w przypadku pozostawania przez pewien czas bez zatrudnienia i co za tym idzie pogorszenia sytuacji finansowej i niemożności spłaty rat kredytu. Continue reading „Ubezpieczenie od utraty dochodu”