Dlaczego ubezpieczenie OC lekarzy jest tak ważne?

Obowiązkiem lekarza, fizjoterapeuty, oraz pielęgniarki w służbie zdrowia jest posiadanie ubezpieczenia od czynności cywilnoprawnych. W rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 roku zostało podany najniższy pułap sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. W ramach obowiązkowego OC pokrywane są wszelkie szkody związane ze skutkiem uszczerbku na zdrowiu, lub życiu pacjenta. Każda osoba leczona w ramach służby zdrowia może skorzystać z wypłaty odszkodowania, jeśli winnym tego uszczerbku będzie lekarz. Do szkody dochodzi poprzez braku wystawienia skierowania na dalsze badania, złe interpretowanie wyników, a także niepoprawnie przeprowadzonej operacji, czy braku reanimacji. W przypadku ubezpieczenia od czynności cywilnoprawnych, każda osoba która została pokrzywdzona, bądź co gorsza niepełnosprawna, może żądać wypłacenia odpowiedniej sumy finansowej, łącznie z przygotowaniem do innego zawodu.

W jakim stopniu OC chroni pracodawca, a w jakim placówka medyczna?

Kiedy lekarz jest zatrudniony w dowolnej placówce medycznej, za jego błędy odpowiada jego pracodawca. Jeśli lekarz pracuje na podstawie kontraktu, odpowiedzialność za błędy jest współdzielona z pracodawcą. W razie jakiekolwiek pomyłki ze strony medyków, placówka wypłaca odszkodowanie, a w dalszej kolejności dochodzi określonej kwoty ze strony lekarza. Innymi słowami może również dochodzić całej kwoty, gdy całkowita wina za zdarzenie jest po stronie lekarza. Jeśli zdarzy się, że lekarz prowadzi własną działalność oraz pacjentów przyjmuje w ramach swojej praktyki, pełna odpowiedzialność za szkody spoczywa na nim. Jeśli dodatkowo zatrudnia pracowników, odpowiedzialność za ich błędy również spoczywa na nim.

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Jeśli osoba poszkodowania zacznie dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od pracodawcy, w teorii lekarz jest bezpieczny. Placówka może zażądać zwrotu ubezpieczenia od osoby winnej. Maksymalny poziom wypłaty odszkodowania jakiego placówka może żądać od lekarza to trzykrotność jego pensji. Znaczna więc jest to kwota. Jeśli lekarz chciałby się zabezpieczyć od potencjalnych zwrotów na rzecz pracodawcy, musi korzystać z dobrowolnego OC. Obowiązkowe OC nie chroni przed wszystkimi szkodami polegającymi na uszkodzeniu, utracie mienia, a także zniszczenie. Nie daje możliwości także korzystania z porad prawnych w przypadku wniesienia oskarżeń pacjentów (https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-kraju/lekarze-ktorzy-popelnili-bledy-przy-leczeniu-pacjentow-zasiada-na-lawie-oskarzonych/).

Czym są sumy gwarancyjne

Suma gwarancyjna jest regulowana w sposób prawny. Niezależnie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym lekarz podpisuje umowę, kwota jest taka sama. Sumy mogą się różnić w przypadku wykonywania różnych profesji, oraz mogą podzielić się na dwie określone normy. Pierwsza z nich określa maksymalną kwotę wypłaty odszkodowania jednorazowego, a druga, określa sumę łączną do wypłaty odszkodowania w okresie trwania polisy. Warto wiedzieć, że do każdej polisy dołączane są Ogólne Warunki Ubezpieczeniowe, które należy dobrze przeczytać, oraz zrozumieć, ponieważ to właśnie w tym dokumencie są zawarte wszystkie wykluczenia, których polisa nie obejmie.

Podsumowanie

Ubezpieczenia lekarzy można podzielić na te obowiązkowe, oraz na te dobrowolne. Obowiązkowe zostało uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszta związane z pokrywaniem szkód powstałych w wyniku błędu lekarza, czyli żle dobranego lekarza, braku dalszej diagnozy, czy źle przeprowadzonej operacji. Dodatkowo wyliczyć można brak reanimacji.