Dlaczego lekarze potrzebują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej?

Lekarze pełnią ważną, niezbędną i nieocenioną funkcję. Na co dzień opiekują się ludźmi i leczą ich. Niestety, lekarze są również stale narażeni na ryzyko otrzymania druzgocącego pozwu sądowego, który może zniszczyć ich praktykę, której zbudowanie wymagało wielu lat czasu, wysiłku i ciężkiej pracy, nie wspominając już o majątku osobistym, takim jak pieniądze i nieruchomości. Najlepszym sposobem ochrony lekarza przed dewastacją spowodowaną pozwem sądowym jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

Ochrona dla lekarza przed dewastacją finansową

Ubezpieczenie OC lekarza, powszechnie znane jako ubezpieczenie od błędów w sztuce lekarskiej, może uchronić lekarza przed procesem sądowym, który może okazać się bardzo kosztowny. Niestety, w dzisiejszym społeczeństwie ludzie szybko składają pozwy, jeśli uważają, że doszło do jakiegokolwiek wykroczenia. Pojedynczy pozew o błąd w sztuce lekarskiej może łatwo doprowadzić lekarza do bankructwa. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej może uchronić lekarza przed utratą praktyki, a także majątku osobistego. Aby być odpowiednio zabezpieczonym, lekarze powinni szukać polis obejmujących zaniedbania zawodowe, niedopatrzenia i błędy, niekompletne usługi i zabiegi, wadliwe lub słabe usługi oraz usługi wprowadzające w błąd.

Ochrona w przypadku wystąpienia błędów medycznych

Popełnianie błędów leży w naturze ludzkiej. Nieuniknione jest, że nawet najlepsi lekarze będą popełniać błędy w trakcie swojej kariery zawodowej. Niestety, nawet drobne błędy popełnione przez lekarza mogą być szkodliwe, a nawet śmiertelne dla pacjenta. Jeden nieumyślny błąd może mieć długotrwałe konsekwencje dla lekarza. Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej może zagwarantować, że praktyka lekarska pozostanie nienaruszona w przypadku popełnienia błędów wobec pacjentów.

Niewystarczająca ochrona w placówce medycznej


Większość szpitali i większych przychodni lekarskich posiada ubezpieczenie od błędów w sztuce lekarskiej dla całej firmy. Jednak lekarze indywidualni nie powinni dać się zwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa z tego powodu. Ubezpieczenie zapewniane przez pracodawcę jest często niewystarczające w stosunku do potrzeb lekarza. Lekarz, który jest zaangażowany w proces sądowy i polega wyłącznie na ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej zapewnianym przez pracodawcę, może ponieść koszty wielu poniesionych opłat prawnych.

Zgłoszone roszczenia

Większość ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej zapewnianych przez pracodawcę to standardowe ubezpieczenia. Oznacza to, że lekarz jest objęty ubezpieczeniem tylko wtedy, gdy roszczenie zostanie zgłoszone w czasie, gdy jest on jeszcze zatrudniony u danego pracodawcy. Jeśli roszczenie zostanie zgłoszone po przejściu lekarza do innej pracy, nie będzie on objęty ochroną ubezpieczeniową. Dlatego ważne jest, aby lekarze posiadali własne ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, aby mieć pewność, że są odpowiednio zabezpieczeni bez względu na to, gdzie pracują lub kiedy zdecydują się szukać innych możliwości kariery.

Pokrycie kosztów prawnych

Posiadanie ubezpieczenia od błędów medycznych zapewnia pokrycie kosztów prawnych niezależnie od tego, czy sprawa zostanie wygrana, czy przegrana. Jest to szczególnie pomocne, ponieważ koszty prawne mogą szybko poszybować w górę, a lekarze, którzy nie mają wystarczającego ubezpieczenia, mogą dość szybko zbankrutować. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia może stanowić różnicę między możliwością kontynuowania działalności a koniecznością zamknięcia gabinetu.

Ochrona majątku osobistego

Posiadanie polisy od odpowiedzialności zawodowej to najlepszy sposób, w jaki lekarz może zapewnić, że jego osobisty majątek, na który tak ciężko pracował, nie zostanie utracony w wyniku procesu sądowego. Lekarze ciężko pracują, aby zarobić pieniądze, za które mogą kupić takie rzeczy jak łodzie, domy wakacyjne, luksusowe samochody i inne przedmioty z wyższej półki. Wszystkie te przedmioty mogą zostać utracone w wyniku procesu sądowego, jeśli nie są chronione przez ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej lekarzy.