Czy ubezpieczenia radców prawnych są obowiązkowe?

W przypadku radców prawnych konieczne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Kwota OC zawodowe jest zależna od wielu czynników, dlatego kluczowe staje się indywidualne rozpatrzenie każdego przypadku. Jest to sposób na zabezpieczenie się radców prawnych w razie powstania szkód w wyniku realizacji zadań. Pora dowiedzieć się, co wchodzi w zakres OC dla radców prawnych, jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie.

Czym jest ubezpieczenia radców prawnych?

Ubezpieczenia radców prawnych jest obowiązkową polisą, co oznacza, że musi zostać ono wykupione. Ma postać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jak powszechnie wiadomo, zawód radcy prawnego jest nią obarczony w bardzo dużym stopniu. Nawet profesjonalista mający wiedzę i doświadczenie może się pomylić, a drobny błąd nierzadko wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami dla klienta. Wykupienie ubezpieczenia sprawia, że ubezpieczony ma zapewnioną ochronę obejmującą realizację czynności, które zostały ujęte w ustawie o radcach prawnych.

Warto też od razu zaznaczyć, że Rozporządzenie Ministra Finansów z 2003 roku jasno określa minimalną sumę gwarancyjną obowiązkowego OC. Jeśli radca prawny popełni błąd, to mając ubezpieczenie, nie będzie musiał we własnym zakresie zadośćuczynić poszkodowanemu. W ten sposób chroni swoje interesy, czyli nie naraża się na dodatkowe straty finansowe. Kluczowe staje się dobranie polisy do specyfiki prowadzonej działalności, aby uzyskać najlepszą ochronę.

Co wpływa na wartość ubezpieczenia OC dla radców prawnych?

Ubezpieczenia radców prawnych opiewają na różne kwoty, bo na ich wysokość wpływa wiele czynników. Wysokość składki oblicza się indywidualnie, w zależności od wybranego wariantu OC. Warto od razu zaznaczyć, że najczęściej nie są to duże kwoty. Średni koszt ubezpieczenia radców prawnych opiewają na kwotę kilkuset złotych, około trzystu złotych na rok. Można opłacić składkę jednorazowo lub rozłożyć płatność na raty.

Duży wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej OC dla radców prawnych ma wysokość sumy gwarancyjnej. Pod uwagę bierze się też minimalną sumę gwarancyjną poszczególnych zdarzeń. Znaczenie mają również rozszerzenia ochrony podstawowej. Obecnie można liczyć na ogromny wybór ofert, co pozwala na znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania. Dostępne są darmowe porównywarki, które zawierają gotowe zestawienia ofert rozmaitych towarzystw ubezpieczeniowych.

Co obejmuje ubezpieczenie radców prawnych?


Obowiązek wykupienia ubezpieczenia spoczywa na każdym radcy prawnym i powstaje on w dniu rozpoczęcia wykonywania przez niego zawodu. Warto wobec tego wykupić OC wcześniej, czyli przed przystąpieniem do realizowania swoich zadań jako radca prawny. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia można mówić o odpowiedzialności cywilnej za szkody, które powstały na skutek działania/zaniechania ubezpieczonego w trakcie wykonywania zadań radcy prawnego.

Możliwe jest rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia radców prawnych, aby uzyskać jeszcze wyższy poziom ochrony. Służy do tego ubezpieczenie nadwyżkowe, czyli opiewające na kwotę wyższą niż suma gwarancyjna obowiązkowego OC. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą pochwalić się bogatą i zróżnicowaną ofertą, która obejmuje szereg dodatkowo płatnych rozszerzeń. W ten sposób możliwe staje się dopasowanie ubezpieczenia do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji (https://twojeubezpieczeniezdrowotne.pl/jak-dziala-oc-radcy-prawnego/). Do wyboru radca prawny ma ubezpieczenia mienia kancelarii. Jest także specjalne ubezpieczenie dla aplikantów radcowskich. Przy wyborze polisy zawsze trzeba mieć na uwadze jej zakres, wyjątki i ograniczenia.