Ubezpieczenie w góry – idealne dla każdego

Wzrasta świadomość różnych wypadków, nie tylko w mieście, ale i górach. Z tego też powodu ubezpieczenie w góry jest chętnie wybierane nie tylko przez wykwalifikowanych himalaistów, czy alpinistów, ale też zwykłych turystów, którzy zdają sobie sprawę ze środowiska, w które się udają.

Ubezpieczenie w góry – nie możesz o tym zapomnieć

Wybierając się na wycieczkę na południe Polski, czy w inne zagraniczne destynacje, nie można zapomnieć o tym, że ubezpieczenie w góry to koszt rzędu kilku-kilkunastu złotych dziennie, a komfort psychiczny jest nieporównywalnie wyższy. Nie trzeba martwić się o to, kto zorganizuje pomoc lekarską, czy zajmie się niepełnoletnimi dziećmi. Ubezpieczyciele działają szybko i sprawnie. Zdają sobie bowiem sprawę z tego, że ubezpieczenie w góry powinno obejmować usługi i działania na najwyższym poziomie.

Wybierając ubezpieczenie w góry nawet w Polsce, gdzie może nam się wydawać, że wszystko jest niedaleko i bez problemu sobie poradzimy, warto dokupić ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, OC w życiu prywatnym, czy dietę szpitalną z powodu choroby, czy NNW

Co właściwie wchodzi w skład ubezpieczenie w góry?

  • najważniejsze to wybrać zakres terytorialny, gdzie będziemy przebywać. Może to być Polska i tutaj wystarczy zwykłe NNW, ale może też być zagranica, świat. Warto zgodnie z prawdą podać cel wyjazdu – wypoczynek, wyczynowe uprawianie sportu, turystyka, wyjazd zorganizowany? Od tego zależy, czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zakupione ubezpieczenie w góry. Jeżeli ktoś z ubezpieczonych choruje na chorobę przewlekłą, którą jest już np. nadciśnienie tętnicze, także należy taką informację podać. Choć składka będzie nieco wyższa, będziemy mieli pewność, że ochrona ubezpieczeniowa zadziała w pełni, a nie wybiórczo.
  • nie sposób nie wspomnieć, że jedną z ważniejszych składowych ubezpieczenia w góry są koszty leczenia. Obejmują one wszelką pomoc ambulatoryjną, szpitalną udzielaną poza granicami kraju, ale też dostęp do specjalistów – rehabilitantów, czy wykupienie niezbędnych opatrunków, leków, zrealizowanie przepisanych recept. Obejmują one następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie wydatki należy dokumentować, pobierając imienną fakturę. Składowa kosztów leczenia zazwyczaj opiewa w walucie euro i choć wydaje się ona nienaturalnie wysoka, lepiej, żeby zostało, niż w przypadku wyczerpania kwoty, pozostałe koszty ponosi ubezpieczony.
  • ubezpieczenie w góry to także kontynuacja kosztów leczenia po podróży. W różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych ten zakres i nazwa będą się między sobą różniły, ale chodzi o to, że w przypadku ulegnięcia wypadkowi poza granicami Polski i niezbędnemu leczeniu po powrocie do domu, ubezpieczyciel także pokryje niezbędne badania, rehabilitacje do kwot uwzględnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • OC w życiu prywatnym – szkody nieumyślnie wyrządzone osobom obcym i przedmiotom, takie jak: wjechanie nieumyślnie w barierkę, wpadnięcie na kogoś, uszkodzenie drogiego aparatu, którym ktoś robił zdjęcia. Działa na terenie kraju, można dokupić klauzule rozszerzające zakres na Europę, czy cały świat. Rodzice odpowiadają w tym zakresie za dzieci do czasu ukończenia przez nie 18 lat.

Wzrasta świadomość różnych wypadków, nie tylko w mieście, ale i górach. Z tego też powodu ubezpieczenie w góry jest chętnie wybierane nie tylko przez wykwalifikowanych himalaistów, czy alpinistów, ale też zwykłych turystów, którzy zdają sobie sprawę ze środowiska, w które się udają.

Ubezpieczenie w góry – co warto dokupić w Polsce?

Wybierając ubezpieczenie w góry nawet w Polsce, gdzie może nam się wydawać, że wszystko jest niedaleko i bez problemu sobie poradzimy, warto dokupić ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, OC w życiu prywatnym, czy dietę szpitalną z powodu choroby, czy NNW. Nie można zapomnieć o tym, że w przypadku posiadania kilku polis, odszkodowanie za poniesione szkody jest wypłacane z każdej z nich. Warto także podać uposażonego, czyli osobę, która w przypadku naszej śmierci uzyska należną wypłatę z polisy. Ubezpieczenie w góry to wiele składowych, o których warto pamiętać, zawierając umowę z wybranym przez siebie Towarzystwem Ubezpieczeniowym.