Obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego

Wiele osób korzysta z usług radcy prawnego. Jest to zawód zaufania publicznego. Do radcy można się udać w przypadku problemów związanych z interpretacją przepisów prawa. Każdy klient może czuć się bezpiecznie u radcy prawnego, gdyż jest on obowiązkowo objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Zakres obowiązków radcy prawnego

Zakres obowiązków radcy prawnego został określony w ustawie z 6 lipca 1982 roku. Każdy radca prawny po ukończeniu studiów prawniczych musi odbyć aplikację radcowską, a następnie zdać egzamin zawodowy. Po spełnieniu tych warunków zostaje on wpisany na listę radców prawnych. Ciąży jeszcze na nim obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. OC radcy prawnego zostało określone w rozporządzeniu Ministra Finansów i każdy radca dzień przed rozpoczęciem pracy musi posiadać owo ubezpieczenie na minimalną sumę gwarantowaną w wysokości 50 000 euro.

Każdy radca prawny musi zachować szczególną staranność podczas wykonywania swoich obowiązków

Radca prawny świadczy usługi w zakresie interpretacji przepisów prawa. Można udać się do niego na konsultacje, sporządzenie umowy lub opracowanie aktu prawnego. Radca może także reprezentować klienta przed sądem. Najczęściej radca prawny pracuje na własny rachunek, choć niektórzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach lub w administracji publicznej na umowę o pracę pomagając firmie w prowadzeniu działalności.

OC radcy prawnego


Każdy radca prawny musi zachować szczególną staranność podczas wykonywania swoich obowiązków. Każde działanie wywiera skutki dla klienta. Nienależyte wykonanie obowiązków może skutkować dla radcy prawnego konsekwencjami w sferze cywilnej oraz dyscyplinarnej. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że radca prawny jest tylko człowiekiem i nie jest nieomylny. Dlatego też każdy radca ma obowiązek zapewnić najwyższą jakość usług.

Obowiązkowe OC radcy prawnego chroni i zabezpiecza klienta w przypadku nienależytego wykonania pracy lub popełnienia błędu. Czasami szkoda wyrządzona sprowadza się do tego, że klient otrzymuje odszkodowanie zasądzone przez sąd. W takim wypadku działa OC. Bardzo często wielu radców prawnych decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie, które rozszerza zakres ochrony. Przede wszystkim podniesiona jest zazwyczaj suma gwarantowana z 50 000 euro do 100 000, 200 000 euro lub większej kwoty. Także majątek znajdujący się w kancelarii zostaje objęty ochroną. Ubezpieczenie obejmować może także pracowników i stażystów. Warunki ochrony można negocjować według własnych potrzeb z ubezpieczycielem. Każda firma posiada ofertę skierowaną do radców prawnych w zakresie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia.