Dlaczego adwokat musi mieć ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zwane potocznie ubezpieczeniami OC, kojarzą się nam przede wszystkim z posiadaczami pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zwane potocznie ubezpieczeniami OC, kojarzą się nam przede wszystkim z posiadaczami pojazdów mechanicznych. Jednak ich zastosowanie jest o wiele szersze, korzystają z nich osoby pracujące w różnych zawodach. Czasami jest to dobrowolne, a czasami obowiązkowe, spowodowane istnieniem określonych przepisów prawnych. W dzisiejszym poradniku sprawdzamy w jaki sposób działa OC adwokata oraz radcy prawnego, dowiemy się także w jakich sytuacjach jest ono obowiązkowe.

Przed czym chroni ubezpieczenie OC adwokata?

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zwane potocznie ubezpieczeniami OC, kojarzą się nam przede wszystkim z posiadaczami pojazdów mechanicznych

Działalność polisy chroniąca przed odpowiedzialnością cywilną jest niemal zawsze taka sama. W przypadku kierowców, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w razie spowodowania wypadku. Natomiast jeżeli chodzi o radców prawnych i adwokatów, to również towarzystwo ubezpieczeniowe przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną (tj. najczęściej finansową), jednak w nieco innych przypadkach. Przede wszystkim niejeden adwokat zajmuje się sprawami, w których przedmiotem sporu jest spora ilość środków finansowych. Jeżeli taka sprawa zostanie przegrana z powodu jakiegoś niedopatrzenia prawnika, to wtedy jego klient może dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Kwoty o jakich mówimy w tym przypadku mogą być ogromne, właśnie z tego powodu obowiązkowe jest OC adwokata. Dzięki niemu nie dojdzie do zrujnowania finansowego takiej osoby, ponieważ roszczenie zostanie przekierowane na firmę ubezpieczeniową. Gdyby nie można było ubezpieczyć się od takich przypadków, zapewne żaden adwokat nie byłby skłonny podejmować się spraw, które byłyby trudne i zawikłane. Ryzyko, że dojdzie do niekorzystnego rozstrzygnięcia dla klienta, co pociągnie za sobą roszczenia, byłoby bowiem zbyt duże. Dlatego na obowiązkowym OC dla adwokatów korzystamy wszyscy jako społeczeństwo.

Kiedy adwokat jest zobowiązany wykupić ubezpieczenie?

Pomimo faktu, iż prawo jednoznacznie nakłada na adwokatów obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, nie oznacza to że absolutnie każdy zobowiązany jest do wykupienia takiej polisy. Wynika to z faktu, iż bardzo duża część prawników nie prowadzi osobistej działalności, ale pracuje w większych kancelariach. Te mogą zatrudniać nawet kilkaset osób i w tym przypadku to właśnie ów jednostka nadrzędna jest odpowiedzialna za ubezpieczenie swoich pracowników. Dzięki temu obowiązek prawny jest spełniony, ponieważ każdy posiada ubezpieczenie OC, jednak nie wiąże się z tym konieczność osobistego wykupu polisy. Istnieją jednak takie kancelarie, zazwyczaj małe i zatrudniające zaledwie kilka osób, które decydują się nie wyręczać swoich prawników w zakresie wykupu ubezpieczenia. Każdy musi jednak zostać wyraźnie poinformowany, że swoje OC adwokata musi wykupić sam. Natomiast w przypadku, gdy mówimy o prawnikach prowadzących własne jednoosobowe kancelarie, na zasadzie swojej działalności gospodarczej, nie ma żadnych wyjątków. Prawnik świadczący w ten sposób swoje usługi zobowiązany jest tak do posiadania, jak i do samodzielnego wykupu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zwane potocznie ubezpieczeniami OC, kojarzą się nam przede wszystkim z posiadaczami pojazdów mechanicznych

Obowiązek posiadania przed adwokatów polisy OC ma swój głęboki sens. Dzięki niemu prawnicy są chronieni przed odszkodowaniami za błędy, które mogą iść nawet w miliony złotych. Natomiast nikt nie jest nieomylny, ponieważ adwokat wciąż jest tylko człowiekiem, stąd właśnie prawo nakłada na niego wymóg posiadania ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że absolutnie każdy musi samodzielnie wykupić dla siebie polisę OC. Jest tak wtedy, gdy dana kancelaria posiada ubezpieczenie zbiorcze.