Miesiąc: grudzień 2021

O czym każdy lekarz powinien pamiętać, wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

O czym każdy lekarz powinien pamiętać, wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Lekarz prowadzący praktykę zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Lekarskiej jest zobligowany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to osób prowadzących zarówno praktykę indywidualną, jak i specjalistyczną czy grupową. Taka polisa pokrywa finansowo wszelkie szkody spowodowane przez lekarza w ramach wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.
Continue reading „O czym każdy lekarz powinien pamiętać, wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?”

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego

Każda osoba wykonująca zawód radcy prawnego, a także została zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia przez Izbę Radców Prawnych, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od Odpowiedzialności Cywilnej. Radca prawny odpowiada za szkody wskutek zaniedbania oraz błędów, które mogą przyczynić się do przegranej sprawy, a wynik mógłby być korzystny dla strony, jeśli radca prawny zachowałby należytą staranności podczas wykonywania swoich obowiązków. Klient, który został poszkodowany, musi udowodnić zaniedbania po stronie radcy prawnego, a także wysokość szkody, którą poniósł klient oraz związek przyczynowy. Ubezpieczenie OC radcy prawnego może również obejmować kancelarię, którą prowadzi. Polisa ubezpieczeniowa może zostać wykupiona przez radcę lub spółkę prawników, czy też samą kancelarię. Ubezpieczenie OC dla kancelarii pokrywa również odpowiedzialność zawodową pracowników w niej zatrudnionych jak adwokatów oraz doradców podatkowych. Continue reading „Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego”